Innrapportering til nasjonale geologiske databaser

Her kan du rapportere og registrere informasjon i våre nasjonale geologiske databaser og registre. Vi har ulike innganger og verktøy for ulike brukergrupper - velg relevant inngang fra lista nedenfor.

NADAG: Lever komplette datasett med GeoSuite Toolbox

For konsulenter

NADAG: Lever enkle datasett i NADAG WebReg

For kommuner, konsulenter mfl.

BRØNNREG: Registrere grunnvannsborehull / brønn

For bore- og konsulentfirma

GRANADA: Etterregistrere eksisterende brønn / kilde

For konsulenter og privatpersoner

GRANADA: Registrere grunnvannsrapport / undersøkelse

For konsulenter

GeofReg: Levere geofysiske data og rapport

Innrapportering og etterregistrering av bakkegeofysikkundersøkelser

"Geologisk arv": Gi tips om geologisk severdighet

https://survey123.arcgis.com/share/2653e4341fcb45139d89abeca8b53fcf

"Geologisk arv": Registrere geosted

https://survey123.arcgis.com/share/2faf0224f83144aea55d0676a70b7cac

"Geologisk arv": Rapportere og klassifisere geotopverdi

https://survey123.arcgis.com/share/40f0fc410c9d41b59605ed99df2cc38b