Korte videoer om geologisk mangfold i arealplanlegging og konsekvensutredning

Se videoer fra webinar om geologisk mangfold i arealplanlegging og konsekvensutredning, og spørsmål og svar etter som ble besvart under webinarene.

Hva er geologisk mangfold og hvorfor er det viktig? Kurs om Geologisk mangfold - Del 1 av 5

Når er det relevant å kartlegge geologisk mangfold? Kurs om geologisk mangfold - Del 2 av 5

Arealplanlegging og konsekvensutredning i geologisk mangfold. Kurs om Geologisk mangfold- Del 3 av 5

Hvordan verdivurdere geologisk mangfold? Kurs om Geologisk mangfold - Del 4 av 5

Hvordan sender du inn data om geologisk mangfold til NGU? Kurs om geologisk mangfold - Del 5 av 5

Spørsmål og svar etter webinar om geologisk mangfold 27.2.23