Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

NADAG sikrer deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. NADAGs kartinnsyn viser geotekniske data kombinert med andre typer grunnundersøkelser, noe som gir et godt grunnlag til å kunne vurdere grunnforhold. Gjenbruk av data er viktig ved beredskap og krisehåndtering i forbindelse med naturfare, og bidrar til store besparelser for samfunnet.

Lever geotekniske data til NADAG

For at gjenbruk av data fra grunnundersøkelser skal bli mest mulig effektiv og til nytte for samfunnet, bør alle dataeiere levere data til NGU.

GeoSuite toolbox og NADAG WebReg

Data fra geotekniske grunnundersøkelser kan leveres til NADAG enten via GeoSuite toolbox, eller via NADAG WebReg (webskjema og API). Den foretrukne måten for NADAG å ta i mot data på, er på GeoSuite-format gjennom prosjekteringsverktøyet GeoSuite Toolbox. Flere konsulenter benytter dette verktøyet, og de som bestiller geotekniske data kan kontraktfeste at data og rapporter skal leveres til NADAG på denne måten. Man får da bedre og mer komplette datasett, og data blir enklere å gjenbruke i nye prosjekter for konsulenter og andre aktører.

NADAG kan motta metadata om prosjektområde (GU) med eller uten rapport, metadata om de enkelte borehull og tilhørende undersøkelser, og komplette datasett. Hva som skal leveres avhenger bl.a. av kontrakter.

NGU og grunnundersøkelser

  • Data fra grunnundersøkelser er viktige for samfunnet og NGU støtter en innmeldingsplikt av geotekniske data og naturfareutredninger.
  • En innmeldingsplikt vil gjelde nye grunnundersøkelser. Dataeiere
    oppfordres til å fortsette arbeidet med innlevering av data fra tidligere grunnundersøkelser.
  • NGU samarbeider med den geotekniske bransjen om digitale
    leveranser og nye utvekslingsformater.
Bilde
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.
Bilde
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.

Ta kontakt med oss