Lever komplette datasett i GeoSuite toolbox

Komplette datasett kan leveres direkte til NADAG gjennom prosjekteringsverktøyet GeoSuite, som mange konsulenter bruker. Dersom GeoSuite er benyttet i et prosjekt, er dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på.

Leveranser av datasett

Alle leveranser fra GeoSuite Toolbox til NADAG går via en skytjeneste med navnet GeoSuite Cloud. For å kunne levere data til NADAG må man registrere og aktivere en konto i skyen, bl.a. for at man skal vite hvor data kommer fra. Prosjektet må være forberedt og kontrollert før det sendes inn, for eksempel er det viktig at koordinatsystem for grunnriss og høyde er angitt.

I tillegg er det viktig å legge ved datarapporten og ev. andre dokumenter i forsendelsen.

Leverandører av geotekniske data til NADAG

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Ved å bruke NADAG sine nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.