Lever enkle datasett i NADAG WebReg

NADAG WebReg er beregnet for kommuner og andre som har geotekniske rapporter og data de ønsker å levere til NADAG. Denne registreringsløsningen benyttes dersom man ikke kan levere data på GeoSuite-format. NADAG WebReg kan benyttes som webskjema eller API.

Slik bruker du NADAG Webreg

Hvordan finne informasjon i geotekniske rapporter

Leverandører av geotekniske data

Den som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.