Andre kart og data

Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser. I tillegg vil vi her forsøke å tilgjengeliggjøre foreløpige data, i 2D, 3D og 4D (tidsserier) - hvor full løype med metadata, produktark, karttjeneste osv ennå ikke er etablert.
GPlates, Android/iOS, Nedlasting-API m.m.
Disse kartene er nå registrerte og lastet inn i NGUs kartkatalog og litteraturdatabase