Vannforsyning til Spongdal skole, Byneset

Brev: 3935/71G Bergarten tilhører grønnsteinavdelingen. Vannbehovet på 700 l/t vil kunne dekkes med fjellboring, men flere hull må påregnes dersom en ikke er heldig å treffe på ganger av trondhjemitt. Stor overdekning av leire vanskeliggjølr boring, men bedrer beskyttelsen mot forurensning av vannet. Boreanvisning gitt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00590
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport