Vannforsyning til S. Brevik hyttefelt, Son.

Det var ønsket vann til 10-20 hytter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00220
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus