Vannforsyning til boliger, Harestua.

Borested er tatt ut i middelskornet syenitt (nordmarkitt), for vannforsyning til tre husholdninger, Harestua. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vann anses gode.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.192
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland