Vannforsyning til bolig, Grodalen.

Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Eksisterende borbrønn hadde sterk jernholdig vann.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77151
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud