Stjørdal. Kvartærgeologisk kart; Stjørdal; 16211; 1:50 000;