Raisjav'ri. Kvartærgeologisk kart; Raisjav'ri; 18333; 1:50 000; trykt i farger;