Program og sammendrag for Det 16. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 7.-8. februar 2007

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag og postere for "Det 16. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 7.-8. februar 2007.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.003
Page number:
76 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi
Prosjektnr:
271800