Plassering av oljeboringshull ved Stavanger.

15/12 1972 fikk NGU en henvendelse fra Undervisningskonsulent A/S med spørsmål om geologisk assistanse og råd for påsetting av et dypborhull i Stavanger- området i forbindelse med en planlagt oljeboringsskole. Det var satt opp endel alternativer, og disse ble befart 2. februar 1973 av geolog Sverre Svinndal sammen med to representanter for Undervisningskonsulent A/S, Gunnar Granholm og Ragnar Dellenvall. Undersøkelser ble foretatt i tre områder: A. På øya Rott B. Tanangerområdet C. i nordre Sunde på nordsiden av Hafrsfjordsundet Ut fra de undersøkelsene som nå er foretatt, spesielt de mikroskopiske, ser det ut til at bergartene på Rott er de gunstigste for det påtenkte diamant- borhull. Mot V og NV her set bergartene ut til å ligge forholdsvis flatt og er ikke gjennomsatt av noe markert sprekksystem. Bergarten har lite kvarts, og den er forholdsvis bløt idet den hovedsakelig består av amfibol og sterkt om- vandlet (saussurittisert eller epidotisert) plagioklas.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1163
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland