Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) - Fortid og framtid etter 39 års drift

NGU-RAPPORT
|
2016.039
|
Forfattere
Seither, Anna
Gundersen, Pål
Jæger, Øystein
Sæther, Ola Magne
|
Utgivelsesår
2017
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2017
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
325800
Summary
Arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, LGN, har siden oppstarten i 1977 vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Grunnvannsforekomster spredt over hele Norge overvåkes gjennom dette samarbeidet. NVE overvåker grunnvannsstand og grunnvannstemperaturer, mens NGU overvåker grunnvannskvaliteten. Denne rapporten oppsummerer NGUs aktivitet gjennom 39 år, og gir anbefalinger til videreutvikling og forbedringer. Det er så langt utført kjemiske analyser av 2239 vannprøver.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)