Kartlegging av grusforekomster og registrering av grusuttak langs Verdalselva, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

Undersøkelsen omfatter kartlegging av sand- og grusforekomster og registrering av uttaksmengder langs Verdalselva. Blottlagt leire, områder med aktiv erosjon og beliggenhet av forbygninger er kartlagt. Fra 1950 til idag er det tatt ut ca. 1,3 mill m3 sand og grus fra 25 uttaks- steder i elva. Uttakene har foregått over en strekning på 26 km fra elve- munningen til Framnes. Over 70% av elvestrekningen er forbygd, noe som har redusert erosjonen og transporten av grus.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.047
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport