Kalkstein, Storfjellet, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

Nyere geologisk kartlegging i området ved Storfjellet, Åfjord kommune, har avdekket at det her finnes kalkstein av en slik kvalitet at den kan være interessant mtp. en eventuell utnyttelse. Undersøkelsene ble i hovedsak lagt opp for å få frem en røff oversikt over de kalksteinskvalitetene som finnes i Svartliåsen. På grunn av den kraftige overdekningen er det ikke mulig ved overflatekartlegging å skille ut de ulike kvalitetene. Kalksteinen er utpreget benket, hvor de enkelte benkene er splittet opp av uregelmessige skikt anriket på kvarts, glimmer og feltspat. Kalksteinen er middels til grovkornet med en farge som varierer fra hvit, lys rosa/orange, grå til grønn. Den grønne fargen skyldes i hovedsak Cr-glimmer. De kjemiske analysene viser et CaCo3-innhold som varierer fra 83.59% til 98.82%. Hvitheten (FMY) varierer fra 73.4% til 95.8%. Analysene viser at det i området finnes kalksteinskvaliteter som skulle være interessante mtp. fremstilling av høy-hvite/høy-rene kalksteinsprodukter (fyllstoffer). Området er imidlertid kraftig overdekket slik at det vil bli nødvendig med omfattende og kostbare undersøkelser for å dokumentere den brytbare tonnasje av de ønskede kvalitetene. "

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.039
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport