Grunnvann til boligfelt, Grindvoll.

Proøvepumping av borebrønn til boligfelt tømte en privat borebrønn. Den private brønnet tok seg raskt opp etter pumpestopp. Det anbefales videre prøvepumping med vesentlig rredusert uttak, som likevel er tilstrekkelig for boligfeltets vannbehov. Alternativ boreplass er tatt ut i tilfelle prøve- pumpingen er mislykket.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.032
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland