Grunnvann i Kåfjord kommune.

Kåfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannsuttak i løsmasser generelt er gode innenfor de prioriterte områdene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.027
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms