En analyse av potensialet for innlekkasjer av vann for Forbordsfjelltunnelen - Nye E6 mellom Kvithammer og Åsen i Trøndelag fylke

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Støren til Åsen i Trøndelag fylke er NGU blitt engasjert av Nye Veier for å utføre en analyse av potensialet for innlekkasje av vann i planlagt tunneltrase for Forbordfjelltunnelen fra tunnelpåhugg ved Kvithammer i sør til Åsen i nord. Den planlagte tunnelen skal ha påhugg ved Kvithammer, nord for Stjørdal og gå med to løp i 7.8 km til Vuddudalen ved Åvika. Topografien langs tunneltraseen er varierende, med Forbordfjellets topp på 590 m o.h. og dype daler som følger tolkede forkastninger og sprekkesoner. Bekker følger dalførene ned til fjorden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.005
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Crustal onshore-offshore project - Phase 3 -Coop3
Prosjektnr:
362200
Fylke:
TRØNDELAG