Databasesystem for sedimentologiske data.

Rapporten beskriver EDB-systemet ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus/slam analyser. Output fra systemet er statistiske parametre og kornfordelingskurver.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.206
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport