- NGU forstår premissene naturen setter for arbeidet

Image
Mikis van-Boeckel går i skogen.
Mikis ute i naturen hvor han trives godt. Foto: Lina Bøe, NGU.
- Se for deg at historien allerede er nedskrevet, men at noen har revet boksidene i tusen biter og spredt dem i landskapet. Slik er geologien. Det handler om å lete fram nok biter til å gjenfortelle historien best mulig.

Mikis van-Boeckel beskriver hvordan geologifaget krever evne til å tenke i tid og rom, noe som passer ham veldig godt.

- Landskapet har alltid tiltrukket meg, spesielt det å faktisk være ute i landskapet. Formene og fasongene er fascinerende, og spesielt hvordan de kan brukes til å lese landskapet.

Geologi ble det perfekte veivalget

Mikis lever best utendørs og på reise. Geologi ble derfor det perfekte veivalget etter endt skolegang.

- Semesterplanen for geologistudiet lyste opp. Første året: Fire uker feltarbeid i Spania. Andre året: Seks uker feltarbeid i Spania. Tredje året: Frihet til å dra hvor som helst.

Men geologisk feltarbeid er ikke bare fryd og gammen. Mikis beskriver hvordan det kan være ganske brutalt å være ute alene i en kompleks villmark for å forsøke å forstå den.

- Sterk teknologisk utvikling det siste tiåret

- Tenk deg når du står der ute i klissvåt myr eller tussmørk skog. Hvor begynner du, hva ser du etter? Mye informasjon ligger dypt begravd. Kanskje finnes landformene du leter etter, kanskje ikke. Heldigvis forstår NGU som arbeidsplass premissene som naturen setter for arbeidet. Faget har opplevd en sterk teknologisk utvikling det siste tiåret.

Detaljerte høydedata over landskapet, såkalt fjernmåling, bidrar med mye informasjon. Feltarbeid er likevel helt sentralt for geologisk forståelse.

- Vi må være ute i landskapet med hode, kropp og sjel før vi virkelig forstår historien det forteller. Suksessoppskriften er å bruke fjernmåling og «nærmåling» - altså arbeid i felt - om hverandre. Og med flere svar kommer det alltid nye spørsmål.

Geologi er livet.