Første kartleggingstokt med FF «Geologen»

Image
Bildet av kjølvannet akter for Geologen.
Full fart til neste prøvestasjon i Langenuen.
NGU overtok sitt nye forskningsfartøy FF «Geologen» i januar 2023, og 20. mars ble fartøyet døpt ved kai i Trondheim. Geologen har nå gjennomført sitt første ordinære kartleggingstokt på Vestlandet. Formålet med toktet var å samle inn bunndata til utarbeidelse av marine grunnkart.

Det månedslange toktet som nettopp er avsluttet har hatt som mål å samle inn geologiske og biologiske data for utarbeidelse av marine grunnkart, samt å ta prøver for å analysere forurensingsstatus på havbunnen i kommunene Bømlo, Stord, Austevoll, Sveio og Tysnes.

Prosjektet, som skal avsluttes i 2025, er finansiert av Vestland fylkeskommune og NGU i fellesskap. I tillegg deltar Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket.

Image
Utsnitt fra NGUs kart over maringeologi

Datainnsamling

Planleggingen av stasjoner for datainnsamling er basert på detaljerte dybdedata og bunnreflektivitetsdata fra Kartverket, innsamlet med multistråleekkolodd tidligere år.

Datafangsten fra toktet består av nærmere 100 videolinjer fra havbunnen innsamlet med Remotely Operated Vehicle (ROV) på vanndyp ned mot rundt 500 meter, grabbprøver av bunnsedimentene for å dokumentere hva bunnen består av, kjerneprøver for å analysere tungmetaller og organiske miljøgifter, og sedimentekkoloddata for å studere sedimentlagene under havbunnen.

Innsamlede data blir nå fraktet tilbake til NGU og HI for videre prosessering, tolkning, og utarbeidelse av marine grunnkart.

Verdifull erfaring

Tross enkelte oppstartsproblemer er toktet gjennomført som planlagt, og datainnsamlingen i prosjektet er i boks. Vi som har vært med på toktet har fått verdifull erfaring om hva som fungerer og hva som kan forbedres, både med tanke på fartøyet og det vitenskapelige utstyret.

Geologen vil uten tvil bli et meget godt arbeidsverktøy for NGU, og også for andre institusjoner som ønsker å benytte fartøyet.

Image
Arbeid på dekk.
ROV-en heises ut i sjøen ved hjelp av kran.
Image
Bilde av ROV-vinsjen.
ROV-vinsjen står på taket av operasjonssenteret, slik at kabelen går ut fra sida av fartøyet. ROV-en har 1000 meter kabel.
Image
Bilde fra operasjonsrommet
I operasjonssenteret har vi full kontroll på ROV-ens ferd langs bunnen og kan studere videodataene som kommer inn i sanntid.
Image
Multicorer på veg om bord
John Anders Dahl og Lasse Bertheussen heiser inn multicoreren med fire fulle prøverør.
Image
Bilde fra akterdekket.
John Anders Dahl styrer vinsjen under prøvetaking.
Image
Arbeid på akterdekket.
John Anders Dahl og Lasse Bertheussen er klare til å sette ut grabben.
Image
FF «Geologen» ved kai i Bekkjarvik i Austevoll.