Silisium

Silisium er et metall som utvinnes av mineralet kvarts. Det benyttes blant annet i solceller og i halvledere. Norge er en stor produsent av silisum og har store ressurser av mineralene kvarts og kvartsitt.

Silisium er jordskorpens nest mest utbredte grunnstoff med 28%. Oksygen er mest utbredt med 47%. Silisium opptrer vanligvis i form av metallførende silikater eller som kvarts/silika (SiO2).

Hva brukes silisium til?

Silisium inngår i mange legeringer, og omlag 45 % av verdensproduksjonen i 2010 inngikk i aluminium-silisium-legeringer til bilindustrien.

Rent silisium brukes også til å produsere ultra-ren silisium til halvledere i blant annet fotoelektriske celler og trykte kretser i mikroprosessorer, fotonikk, og i Raman-lasere for å lage koherent lys, LCD-skjermer og solceller.

Silisium er også en viktig bestanddel i visse ståltyper. Silisium brukes til støpjernsproduksjon i form av ferrosilisium - en legering mellom jern og silisium som består av 15-90 % silisium.

Omlag 40 % av verdens silisiumproduksjon går til silikon og silikon-baserte kjemikalier. Resten brukes i ulike typer glass, sement og keramikk, samt silisiumkjemikalier som inngår i en rekke produkter.