Gull

Image
Gull
Gull er et verdifullt edelmetall som har fascinert folk siden steinalderen. Gull er lett å bearbeide og har et skinnende, vakkert utseende. Foto NGU.

Gull blir mest brukt i mikroelektronikk som kretskort til mobiltelefoner, på grunn av sine elektrisk ledende egenskaper. Det finnes gull i Norge, blant annet i Bindalen, på Bømlo og ved Eidsvoll, men forekomstene er ikke økonomisk drivverdige.

Hvor er det gruvedrift på gull i Norge?

Det er for tiden ikke gruvedrift på gull i Norge. Det har vært prøvedrift og leting i Bindalsområdet i Nordland og det har også pågått også leting etter gull flere steder på Finnmarksvidda.

Hvor mye gull produseres i verden?

I 2018 ble det på verdensbasis produsert 3300 tonn gull, ifølge USGS. De største produsentene er:

  • Kina 401 tonn gull
  • Australia 315 tonn gull
  • Russland 311 tonn gull

Hvor har det vært gruvedrift på gull i Norge?

I perioden 1985-1991 var det drift på kobber og gull i Biddjovagge i Finnmark, og det ble tatt ut vel 6 tonn med gull.

I Eidsvoll kommune var det drift i flere perioder mellom 1758 og 1908. Det har også vært beskjeden drift på Bømlo i Rogaland og Bleka i Telemark.

Hva brukes gull til?

Gull brukes fremfor alt som verdielement og i smykker. Gull har meget gode lederegenskaper for både elektrisitet og varme, og er et viktig element i elektronikkindustrien. Metallet brukes også i tannindustrien, spesielt i kroner og broer.

Hvilke egenskaper har gull?

Gull er et mykt, skinnende og lett formbart metall. Det er generelt sett meget motstandsdyktig, men kan reagere med klor, fluor, cyanid og kongevann. Derimot løses det ikke i salpetersyre, som kan løse både sølv og basemetaller. Gull danner amalgamlegeringer med kvikksølv, men uten å reagere.

Hvordan oppstår gull?

Malmer hvor gull er hovedprodukt dannes gjerne ved hydrotermale prosesser (varme løsninger). Ellers er gull et viktig biprodukt ved prosessering av magmatiske nikkel,- kobber- og platinamalmer, samt vulkanogene kismalmer (VMS) med kobber og sink og porfyr-kobbermalmer.