Eksempler på bruk av Insar-data

Her finner du noen eksempler på bruk av InSAR-data.

Hyefjorden i Vestlandet

Det ustabile fjellpartiet Osmundneset (bildet over) er et eksempel på at ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av InSAR. Fjellsiden er oppsprukket og i bevegelse over en lengde på ca. 1 km. De blå punktene viser ingen eller liten bevegelse, mens de gul-røde punkteme indikerer områder med bevegelse på omkring 0,5 cm/år.

 

Øya Rolla i Troms og Finnmark

InSAR-bildet av Brustinden på sørspissen av Rolla viser bevegelser på opptil 2 cm/år (røde farger). Bevegelsene måles hovedsakelig i løsmasser, men også i punkter på fjell. GPS-data fra det ustabile fjellparti bekrefter at den øverste delen glider ned med 2-3 cm/år.

 

Oslo sentrum

Analyse av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører at Bjørvika området synker inn med mer enn 1 cm/år.

 

Trondheim

De røde områder i bildet viser innsynkning på 2 cm/år langs Nyhavna og ca 1 cm/år i den ytterste delen av Grillstad Marina, som er bygd ut i sjøen øst for sentrum. Submarine skred har tidligere gått i Trondheimsfjorden etter innfylling langs havnefronten.