Tildelingsbrev

Noen steiner som er satt sammen utenfor NGUs bygg på Lade.
NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Vi er et statlig forvaltningsorgan. Vårt samfunnsoppdrag og våre oppgaver står beskrevet i årlige tildelingsbrev fra vår eier Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NGU rapporterer samtidig vår virksomhet tilbake til NFD.