Tolkning av gravimetri langs ILP-profilet, Hemne-Storlien.

Tyngdemodellering er gjort langs en profil på tvers av Trondheimsfeltets dekkeenheter. Modelleringen viser at tykkelsen av Trondheimsdekket langs en profil fra vestranden til svenskegrensa er 3 til 4 km i de vestlige deler under Størendekket ved Byneset. Dypet er jevnt østover et stykke før dekkene blir tykkere i de sentrale deler av Trondheimsfeltet. I de sentrale deler (Stjørdal til Flora) er det to modeller som begge gir god tilpasning. 1. En "dyp" modell, dypere enn 12 km. 2. En "grunn" modell, ca. 5 km tykkelse der metasedimentene mot dypet (ved tre km dyp) har tyngre basiske bergarter under seg. Ut fra kartlagt strukturgeologi er begge modeller fullt mulig. Øst for Meråker sentrum grunner dypet opp (øst for grønnsteinene i Meråkerdekket). Dette siste vises også klart fra refleksjonsseismikk. Tolkningen av seismiske data fra Stjørdal til Meråker er usikker, men seismikken kan tyde på at en dyp modell kan være den mest sannsynlige (Hurich, ILP-møte 1989).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.271
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport