Røyrvik. Berggrunnskart; Røyrvik; 19244; 1:50 000; sort/hvitt;

|
Forfattere
Lutro, O.
Kollung, S.
|
Utgivelsesår
1983
Publikasjonstype
docid
36634
Utgivelsesår
1983
Automatisk opprettet
1
Kommune
LIERNE
NAMSSKOGAN
RØYRVIK
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen