Litteraturreferanser i NGUs Referansearkiv. Malmforekomster i Nordland.

Bilag til NGU-Rapport 88.062. Generelle rapporter som omfatter større områder kommer først i oppstillingen. Ellers er referansene ordnet alfabetisk på forfatternavn under de enkelte kommuner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.006
Page number:
205
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland