Jevnaker. Kvartærgeologisk kart.; Jevnaker; CKL 053054; 1:20 000; trykt i farger;