Gran. Kvartærgeologisk kart; Gran; 18151; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.53