Gjøvik. Sand- og grusressurskart.; Gjøvik; 18161; 1:50 000; trykt i farger;

|
Forfattere
Neeb, P.-R.
Wolden, K.
|
Utgivelsesår
1982
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1982
Kommune
GJØVIK
SØNDRE LAND
VESTRE TOTEN
ØSTRE TOTEN
RINGSAKER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen