INGENIØRGEOLOGI

Orienterende jordboring NSB tunnelprosjekt Lillehammer.

NGU-RAPPORT
112
Publikasjonstype
docid
28551
Utgivelsesår
1953
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Boringene foregikk på grunnlag av forutgående seismiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 109. Det ble boret ett hull som traff fjell etter 23,50 meter.
Forfattere
Brækken, H.
Kommune
LILLEHAMMER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Seismisk grunnundersøkelse Nes - Helgøya Broprosjekt.

NGU-RAPPORT
111
Publikasjonstype
docid
33563
Utgivelsesår
1953
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Oppgaven var å fastslå dypet ned til fjell under den prosjekterte vei - broforbindelse mellom Sund på Helgøya og Nes på fastlandet. Undersøkelsen ble utført etter refraksjonsmetoden. Opplegget tok sikte på å fastlegge fjellets relieff i store trekk. Opptakene har gitt gode diagrammer som indikerer ett enkelt forholdsvis homogent sjikt over den faste fjellbunn. Mektigheten av overdekket er funnet å variere mellom 12 og 20 meter. Et grafisk nøyaktighetsoverslag gir som maksimal usikkerhet + 2 m.
Forfattere
Hillestad, G.
Brækken, H.
Kommune
HAMAR
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Seismiske dybdemålinger Søndre Gjetryggen Grube.

NGU-RAPPORT
106
Publikasjonstype
docid
33596
Utgivelsesår
1953
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Oppgaven gikk ut på å bestemme overdekkets mektighet på et sted hvor Folldal Verk A/S var i ferd med å føre en stigort fra en grubegang frem i dagen. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger langs et profil av ca. 120 meter lengde. Målingene tyder på at overdekkets mektighet varierer mellom 6 og 10 meter.
Forfattere
Hillestad, G.
Brækken, H.
Kommune
FOLLDAL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket