Gamma - programsystem for korrigering av radiometriske data.

Gamma er et programsystem skrevet i FORTRAN for korrigering av radiometriske data. Programsystemet korrigerer data p.g.a. feilen som oppstår fordi mål- ingene er målt i varierende høyde. Det korrigerer også for at høgenergi- strålinga gir utslag i lavenergikanalene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/14
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport