Befaring av radioaktive anomalier.

Ved flymålinger utført av Geofysisk avdeling i årene 1965-69 ble det funnet flere radioaktive anomalier. Denne rapporten tar for seg radiometriske mål- inger og prøvetaking av disse, samt laboratoriearbeid med ineralseparasjon, autoradiografiske opptak, spektrografiske analyser og radiometriske be- stemmelser med gamma-spektrometer. det er også gjort mikroskopering av tynn- slip. Anomali 35, Dalane, Telemark, anbefales videre undersøkt idet det er påvist interessante gehalter av Ag, Cu, V og U. Anomali 24, søgne, Vest-Agder, kunne ikke undersøkes skikkelig pga. vei- arbeide, men en veiskjæring under arbeid gir et godt profil gjennom anomalien som bør måles senere. De resterende anomalier inneholder ikke gehalter av økonomisk interesse på de undersøkte elementer.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1170
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport