Send elektronisk faktura til NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) krever elektroniske fakturaer på standard EHF. Vår elektroniske fakturaadresse for alle enheter er: Organisasjonsnummer # 970 188 290.

For å sikre raskt og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer påføres enten:

  • Innkjøpsordrenummer som dere få oppgitt ved bestilling, eller
  • Bestiller referanse som består av NGU-koden som er 4 siffer (3580) og 6 bokstaver.

Eksempel på kode = «3580uvwxyz».

For mer informasjon om elektronisk faktura, se Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) nettsider om fakturahåndtering.

Faktura uten EHF-format

Fakturaer som av ulike grunner ikke kan leveres på EHF-format vil bli skannet og behandlet elektronisk frem til utbetaling.

Dette innebærer at informasjon på alle leverandørfakturaer skal leses og tolkes maskinelt. Fakturaene må derfor være av god kvalitet, være tydelige og ha god lesbarhet.

NGU har følgende fakturaadresse:

Norges geologiske undersøkelse

Fakturamottak DFØ Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim

Kontakt

Dersom dere har spørsmål vennligst kontakt:

Økonomiseksjonen ved NGU: regnskap@ngu.no

DFØ kundesenter for regnskap. Telefon: 407 67 157 eller e-post: regnskap@dfo.no