Sandstein

Image
Sandstein

Sandstein er forsteinet sand, dannet ved at sandkorn er presset sammen. I likhet med vanlig sand, består sandstein hovedsakelig av korn fra mineralene kvarts og feltspat, som kittes sammen av kvarts, kalkspat eller jernforbindelser. Fargen varierer vanligvis fra gråhvit til rødbrun. Sandstein er ikke en veldig vanlig bergart i Norge, men finnes flere steder, blant annet i Oslofeltet, på Vestlandet og i Trøndelag. Sandstein er en typisk reservoarbergart, hvor man finner olje, gass og vann - i for eksempel Nordsjøen.