Rombeporfyr

Image
Rombeporfyr

Rombeporfyr er en meget sjelden dagbergart som kun er funnet fem steder på jorda. Den er en av Oslofeltets signaturbergarter. Bergarten gjenkjennes lett på de store rombeformede lyse feltspatkrystallene i en grålig til rød- brun grunnmasse - såkalt porfyrisk tekstur. Rombene viser oss at smelten aldri ble helt ferdig med å krystallisere før magmaen kom til overflaten. Rombeporfyr er tvillingbroren til larvikitt, som størknet helt ferdig under jordoverflaten.