Marmor

Image
Marmor

Marmor er omdannet fra kalkstein. Den består hovedsakelig av velkrystalliserte kalkspatkrystaller dannet ved relativt høyt trykk og temperatur over lang tid. Marmor betyr “skinnende steinblokk” på gresk. Siden antikken har den derfor vært en yndet naturstein til bygninger og skulpturer. Marmor er utbredt i den kaledonske fjellkjeden, særlig i Nordland, og spredt i grunnfjellet på Sørlandet og i Oslofeltet.