Leirstein

Image
Leirstein

Leirstein er en tett sedimentær bergart, og består av sammenkittete og meget finkornete sedimenter. Leirskifer kan ofte kløves i tynne flak. Bergarten er dannet fra leire- og slam- avsetninger i innsjøer eller havet. Vannet i dette slammet blir etter hvert drevet ut av nye sedimenter på toppen, og mineralene blir presset sammen til stein. Leirskifer er den vanligste bergarten i sedimentbassengene utenfor Norskekysten. På land finnes den i Oslofeltet, Trøndelag og på Svalbard.