Kvartsskifer

Image
Kvartsskifer

Kvartsskifer/kvartsitt er en hard metamorf bergart som opprinnelig har vært sandstein. Sandstein omvandles til kvartsitt gjennom temperatur- og trykkpåvirkning. Om bergarten er skifrig betegnes den som kvartsskifer. Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kan også ha nyanser av andre farger. Kvartsskifer er en av Norge viktigste natursteinstyper, og utvinnes blant annet i Alta og på Oppdal. En alminnelig bergart i Norge, for eksempel i Telemark, Bamble og ved Sørfjorden, mens den skifrige typen forekommer i den kaledonske fjellkjeden