Konglomerat

Image
konglomerat

Konglomerat er en sedimentær bergart som består av avrundede boller, eller kantede små og store steiner (klaster), som er kittet sammen i en masse av sand, silt og leire. Både boller og stein i konglomerat kan ha stor variasjon både i bergart, form og størrelse. Navnet “konglomerat” kommer av det latinske ordet for “blanding”. Noen konglomerat har blitt dannet av elver eller på strender. De finnes ofte samme steder som sandsteiner.