Kleberstein

Image
Kleberstein

Kleberstein er en omvandlet bergart, som hovedsakelig består av vannholdige mineraler; talk samt kloritt, serpentin og amfibol. Fargen på kleberstein kan variere fra grønnhvit til mørkegrønn, ofte også med rustfargede felter. Bergarten er finkornet og så myk at den kan risses med en negl eller kniv. Mest kjente anvendelse i Norge er til Nidarosdomen, men bruk av kleberstein i Norge går tilbake 2500 år. Mange gamle klebersteinsuttak er i dag vernet som kulturminner. Det er forekomster av kleberstein i alle fylker, bortsett fra i gamle Vestfold og Vest-Agder.