Granitt

Image
Granitt

Granitt er en av de vanligste bergartene i Norge. Granitt er en massiv dypbergart, rik på kvarts, og inneholder to feltspater (alkalifeltspat og noe plagioklas). Bergarten er ofte meget holdbar og egner seg godt i uteanlegg. Viktige typer er iddefjordsgranitten og drammensgranitten. Iddefjorgranitten er brukt til de fleste skulpturene i Vigelandsparken. Drammensgranitten er blant annet brukt i den gamle regjeringsbygningen i Oslo.