Gneis

Image
Gneis

Gneis er en av Norges vanligste bergarter. Det er en mellom- til grovkornet metamorf bergart, med karakteristisk stripet eller bølget tekstur. Bergarten har opprinnelig vært andre magmatiske eller sedimentære bergarter og har derfor stor variasjon av utseende. Gneis er den dominerende bergartstype i grunnfjellsområdene i Sør-Norge. Gneisen er dannet for mer enn 900 millioner år siden.