Eklogitt

Image
Eklogitt

Eklogitt er en eksotisk bergart som domineres av rød granat og grønn pyroksen. Eklogitt er blitt dannet under høyt trykk på stort dyp i den nedre jordskorpen eller øvre mantel. Norske eklogitter er hovedsakelig dannet for 400-420 millioner år siden, under den kaledonske fjellkjedefoldningen. Finnes på kysten fra Bergen til Nordmøre. Bergarten er sjelden, og flere av de norske lokalitetene er vernet.