VANLEGE ELLER OFTE STILTE SPØRSMÅL

Nedenfor er det lista ei rekke spørsmål som ofte går att i samband med vassforsyning basert på grunnvatn. Svara relatert til spørsmål om vasskvalitet (kjemisk og mikrobiologisk) omhandlar som regel både borebrunnar i fjell og lausmasser. Teknisk og jus er fokusert mest på borebrunnar i fjell.

Vasskjemi

Mikrobiologi

Teknisk

Jus, kontraktar og nabotilhøve