UNESCO globale geoparker og verdensarv

Image
Berg i oransje-brun på Leka. En person står i bakgrunnen på en stein.
Øia Leka i Trøndelag ble stemt fram som Norges geologiske nasjonalmonument i 2010. Store deler av øya består av bergarten serpentinitt, som gir en særegen gulrød farge. På en vandring kan du gå fra jordas indre og følge lagene oppover i i havbunnsskopa. Leka er sentral i Trollfjell Geopark. Foto: Gudmund Løvø, NGU.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kommunikasjon og kultur. UNESCO har siden 2015 støttet og koordinert utnevnelsen av globale geoparker for å øke oppmerksomheten mot geologiske tema. NGU administrerer Norsk komité for geoparker og geoarv.

Hva er en UNESCO global geopark?

UNESCOs globale geoparker defineres som sammenhengende geografiske områder hvor steder og landskap av internasjonal geologisk betydning forvaltes på en bærekraftig måte.

I en UNESCO global geopark fremheves den geologiske arven som en del av jordas natur- og kulturarv. Denne arven skal øke bevisstheten og forståelsen for viktige tema som å:

  • Bruke jordens ressurser på en bærekraftig måte
  • Håndtere effektene av klimaendringer
  • Redusere effekten av naturkatastrofer

Hva slags kriterier må en UNESCO global geopark oppfylle?

En UNESCO global geopark må inneholde geologisk arv av internasjonal viktighet og formidle sammenheng mellom geologi og kultur- og naturarv. En geopark skal øke de besøkendes forståelse av klimaendringer og naturfarer, øke kunnskap om områdets landskapsverdier, styrke identiteten og stimulere lokalt næringsliv.

Status som UNESCO Global Geopark får man gjennom en lang og streng søknads- og evalueringsprosess. En UNESCO Global Geopark får den statusen for fire år av gangen, etterfulgt av en evaluering som avgjør om statusen beholdes eller ikke.

Hele 177 steder i 46 land har til nå oppnådd status som UNESCO globale geoparker og flere er på vei, også i Norge. Her kan du oppleve enestående geologiske landskaper og fenomener med godt tilrettelagt informasjon.

Hvilke UNESCO globale geoparker har vi i Norge?

I Norge har vi fire UNESCO globale geoparker:

  • Gea Norvegica
  • Magma
  • Trollfjell
  • Geopark Sunnhordaland

Det er også flere andre områder i Norge hvor det har kommet lokale initiativ med forslag til nasjonale geoparker. Disse kan bli UNESCO globale geoparker. 

Gea Norvegica – Skandinavias første globale geopark

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, ble godkjent i 2006. Parken ligger i Vestfold og Telemark. Den omfatter syv kommuner: Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark var først ute i hele Skandinavia med en slik anerkjennelse. Området har et stort geologisk mangfold, med mange internasjonalt viktige lokaliteter. Her finnes den unike larvikitten, Oslofeltet med stor mineralrikdom og den «verdensberømte» Fen-vulkanen.

Magma geopark – Nakne og avrundede knauser med sjelden bergart

I mars 2010 godkjente UNESCO Norges andre geopark, Magma UNESCO Global Geopark, i Rogaland og Vest-Agder. Den ligger i kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal og Flekkefjord.

Området er preget av et karakteristisk landskap med nakne og avrundede knauser som består av den sjeldne bergarten anortositt.

Trollfjell geopark – Strandflatelandskap og Torghatten

Den tredje er Trollfjell UNESCO Global Geopark, som ble godkjent i april 2019. Trollfjell UNESCO Global Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka.

Området har unike verdier knyttet til mantelbergarter på Leka, det karakteristiske strandflatelandskapet på Vega og det ikoniske hullet i Torghatten. Alle tre er skapt av geologiske hendelser.

Geopark Sunnhordland

Den fjerde er Geopark Sunnhordland som ble godkjent på selveste 17.mai 2023. Parken har hovedsete på Mosterhamn i Bømlo kommune i Vestland.

- 22 av 60 lokaliteter hadde internasjonal verdi. Hespriholmen med sin nesten 6000-årige historie som kilde for grønsteinsøksene på Sørvestlandet er et geologisk kulturminne som vi tør påstå er unikt i verden, uttalte daglig leder Brynjar Stautland i et intervju med ngu.no. Les hele saken under.