Tinn

Image
Tinnkrus og mineralet cassiteritt som tinn utvinnes fra. Casseritten ser ut som krystaller i hvit, svart og rosaaktig farge.
Et tinnkrus og mineralet cassiteritt som tinn utvinnes fra. Foto: Solveig Sørensen, NGU.

Tinn er et legeringsmetall med bly, sink og kobber. Tinn brukes til å belegge stål. Det brukes ellers til lodding og glassframstilling. Det finnes forekomster av tinn i Tørdal-området i Telemark.

Hvordan utvinnes tinn?

Tinn produseres i stor grad fra mineralet cassiteritt (SnO2). Spesielt i Sørøst-Asia finnes det forekomster hvor det har skjedd en mekanisk oppkonsentrering for eksempel i elver og på strender.

Cassiteritt utvinnes også som hoved- eller biprodukt fra gangforekomster og forekomster hvor vertsbergarten er gjennomsatt av cassiteritt (disseminasjonsforekomster) i til dels omvandlete granitter.

Slike forekomster finnes spesielt i Bolivia, Peru og Brasil. Forekomstene kan ha ulike sammensetninger og omfatter tinn-wolfram-, tinn-niob-tantal-, molybden-wolfram-tinn-, kobber-tinn- og sølv-tinn-malmer.

Cassiteritt representerer dessuten et biprodukt ved prosessering av litium-, cesium- og tantal-malmer fra fraksjonerte pegmatitter.

Hva finnes av tinn i Norge?

De eneste kjente forekomstene av større mengder cassiteritt som tinn utvinnes av, finnes i Tørdal-området i Telemark. Her opptrer mineralet opptrer i nettverk av kvarts- og pegmatittårer.

Det var drift på pegmatittene under 2. verdenskrig på grunn av innhold av litiummineraler. Aksessoriske mengder av kobber-tinn-sulfidmineralet stannitt (Cu2FeSnS4) opptrer ellers i enkelte sulfidforekomster.

Hva finnes av tinn i verden?

I 2018 ble det produsert 318 000 tonn tinn, ifølge USGS. De tre største produsentene var:

  • Kina 90 000 t.
  • Indonesia 85 000 t.
  • Burma 54 600 t.